Wednesday, March 18, 2009

Libertatea de a tăcea- UCB

„Când a fost chinuit si asuprit, n-a deschis gura deloc..” Isaia 53: 7

Câteodată este înţelept să aştepţi şi să spui, „Nu am un răspuns chiar acum, dar am să mă gândesc, am să mă rog şi am să dau un răspuns.” Nevoia ta de a salva pe cineva, de a impresiona şi de a câştiga puncte, va veni înapoi la tine şi te va „muşca”. Biblia spune, „Omul întelept îti ascunde stiinta, dar inima nebunilor vesteste nebunia.” Proverbe 12: 23. Permite înţelepciunii să genereze un răspuns, nu egoismului. Când oamenii sunt disperaţi după un răspuns ei te vor presa ca să vorbeşti înainte de a avea vreo probă sau înainte de a e ruga şi a medita la situaţie. Dacă-I ceri, Dumnezeu îţi va spune ce să spui şi când să spui. Promisiunea Lui este, „Eu pun cuvintele Mele în gura ta, şi te acopăr cu umbra mâinii Mele...” Isaia 51: 16 Nevoia cuiva de a şti nu trebuie să te determine să vorbeşti. Când Isus a stat la judecată în faţa lui Pilat, El doar a stat acolo şi nu aspus nimic. Aceasta pentru că nu El era încercat, ci Pilat. Cristos îşi cunoştea destinul, şi cel mai important lucru era că îl cunoştea într-un mod intim pe Tatăl. Şi, când îl cunoşti pe Dumnezeu, tu poţi înfrunta orice cu încredere; şi ai libertatea să taci. În voia Lui este un loc minunat de a fi.

No comments: