Monday, February 16, 2009

Lupta cu dezamăgirea-UCB

„Samuel crestea, Domnul era cu el...” 1 Samuel 3: 19

Bine ai venit în viaţă! Dezamăgirea este garantată! Webster defineşte dezamăgirea, „atunci când aşteptările nu întâlnesc realitatea produc mânie, frustrare, tristeţe şi descurajare.” Iată câteva exemple care să te ajute atunci când:
1) Eşti dezamăgit de toţi cei la care ai privit.. Gândeşte-te la Samuel şi la Eli(1 Samuel 1: 1-4). Mama lui Samuel şi-a încredinţat copilul lui Eli, Marele preot, având încredere că îl va învăţa şi-l va pregăti pentru slujirea lui Dumnzeu. Dar Eli avea o hibă în caracterul său. El era un părinte slab, pasiv faţă de copiii săi căre abuzau de provilegiile de preot, aducând ruşine şi o prostă reputaţie lucrării. Pe cine a acuzat Samuel atunci când a fost dezamăgit de cel la care a privit? Pe nimeni. El şi-a biruit dezamgirea şi şi-a fixat ochii către Dumnezeu. „Samuel crestea, Domnul era cu el...”Ca rezultat Dumnezeu l-a transformat în unul dintre cei mai mari profeţi ai lui Israel. Aşadar, aţinteşte-ţi privirea către Dumnezeu.
2) Eşti dezamăgit de toţi cei din preajma ta. Dacă este cineva care nu te abandonează niciodată, aceea este familie. Corect? Greşit! Întreabă-l pe tânărul Iosif. Când Dumnezeu i-a promis o mare promovare el a crezut că fraţii săi se vor bucura. În schimb, ai au acţionat cu gelozie, resentimente şi ridiculizări. Apoi, l-au vândut ca sclav. Departe de prieteni şi de casă el a stat într-o închisoare pentru o faptă pe care n-o făcuse. Ce mai invitaţie la amărăciune şi neiertar, şi la plănuirea unei răzbunări. Dacă ar fi făcut aceasta, ar fi murit ca un ocnaş anonim într-o închisoare străină. În schimb, el a permis lui Dumnezeu să-l restaureze folosind circumstanţele pentru fi pus într-o poziţie înaltă. L-a promovat ca prim ministru în Egipt. Iată cum trebuie să lupţi cu dezamăgirea.

No comments: