Sunday, September 28, 2008

Iată câţiva paşi care te vor ajuta să îl descoperi pe Dumnezeu şi să fii mântuit:

Isaia 55:6 ,,Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L, câtă vreme este aproape.”

1) Recunoaşte că eşti păcătos şi că eşti pierdut fără jertfa mântuitoarea a Domnului Isus Cristos. „Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” Romani 3: 23

2) Cere-ţi iertare de toate păcatele tale şi primeşte-L pe Domnul Isus ca Domn în inima ta. „Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare.” Fapte 3: 19

3) Primeşte iertarea Lui şi crede că El te consideră neprihănit. „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.” 1 Ioan 1: 9
„Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihaniţi, în Numele Domnului Isus Hristos, si prin Duhul Dumnezeului nostru.” 1 Corinteni 6:11  

4) Acum, că eşti mântuit, caută o biserică cu principii biblice căreia să te alături pentru a creşte spiritual.

Bine ai venit în familia lui Dumnezeu!  

Dacă aceast blog te-a ajutat să te apropii de Dumnezeu, trimite te rog un email aici(biserica@radiosos.org) şi mă voi ruga pentru tine.

No comments: