Monday, October 20, 2008

Este timpul să mergi în ofensivă!

„A Celui ce, prin puterea care lucreaza în noi, poate sa faca nespus mai mult decît cerem sau gîndim noi..” Efeseni 3: 20
Este timpul să ne mutăm din mentalitatea de supravieţuitor într-o poziţie de „conducere şi domnie !” De la obţinerea suficientului, la a avea mai mult decât suficient ! Recent, l-am întrebat pe cineva, „Ce faci ?” El a replicat, „Bine, sub circumstanţe !” M-am gândit, Ce faci acolo ? Apostolul Pavel a spus: „Noi suntem mai mult decît biruitori.” 
Rom. 8: 37. Un biruitor, câştigă, dar unul care este mai mult decât biruitor, domneşte şi conduce: Ei sunt în control !
 Nu ni se spune să facem faţă diavolului, ci să ne împotrivim lui şi el va fugi(Iacov 4: 7). Cuvântul în greacă pentru „a fugi” înseamnă să fugi speriat(terorizat). Imaginează-ţi că trăieşti într-un asemenea fel încât atunci când te scoli diavolul tremură şi strigă,
 „Ajutor- s-a trezit din nou !” Pavel spune, „Nu-i da prilej diavolului” Efeseni 4: 27. Satan nu are loc până când nu-i dai tu. Uită-te direct în ochii lui şi spune-i, „nici măcar un centimetru !” Înţelege, scopul lui este să te separe de credinţa ta; deoarece numai prin credinţă poţi învinge orice circumstanţe, şi numai prin credinţă poţi primi fiecare beneficiu pe care Dumnezeu ţi l-a promis Evrei 11: 6 De patru ori în Biblie ni se spune, „Cel neprihănit va trăi prin credinţă” Este un stil de viaţă ! Aşa că cere-i lui Dumnezeu să trăieşti prin credinţă- 24 de ore pe zi !

No comments: